1. Ogólnopolskie spotkanie RWS w Grzybowie. Zapisy ruszyły!

Na pierwsze, ogólnopolskie spotkanie grup RWS zapraszamy do Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie w dniach 3-4 lutego 2023. Chcemy zainicjować cykliczne spotkania grup RWS z myślą o stworzeniu sieci polskich grup RWS, aby były liczne, widoczne i odporne na kryzys.


Grupy RWS są obecne w Polsce od ponad 10 lat. Przez ten czas dużo się działo, również w skali światowej. Ruch Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność jak nigdy wcześniej nabiera siły i staje się dobrą odpowiedzią na obecne wyzwania: m.in. kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny, suwerenność żywnościową.
Polskie RWS-y dostarczają żywność szacunkowo do ponad 1000 rodzin przez większą część roku!
Poznajmy się wzajemnie – kim są w Polsce ludzie tworzący RWS-y? Jakie mamy potrzeby i jak działamy? Jak wzmacniać nasz ruch?
Dwudniowe spotkanie w EUL-u to będzie bezpieczna przestrzeń do wspólnego dzielenia się i nauki. W programie zaplanowane są m.in.:
zajęcia nt. bioróżnorodności w uprawie warzyw poprowadzi dr inż. Beata Studzińska, ekspertka z zakresu uprawy ekologicznej warzyw i owoców (piątek), planowanie sezonu w modelu RWS przedstawią Magda i Filip Partyka z Green Leaf Gospodarstwo Regeneratywne Kąkolewice, https://www.facebook.com/greenleafGRKakolewice (sobota), spotkanie z Adrianną Augustyniak z RWS Dobrzyńskie Warzywa, która opowie o prowadzeniu RWS-u z 10-letniej perspektywy, https://www.facebook.com/rwsdobrzyn (sobota)
spotkanie z praktykami RWS-ów: dyskusje, wymianę doświadczeń, prace w podgrupach (upowszechnianie RWS/ sieciowanie/ promowanie), storytelling dla RWS-ów. Jaką mamy (wspólną) narrację- dyskusja z pracą warsztatową
I najważniejsze: integracja!


PROGRAM SPOTKANIA: 3-4.02.23 spotkanie RWS_program

wydarzenie na FBZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zbieramy do 20 stycznia 2023

Osoby chętne do uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza– ilość miejsc ograniczona! 

WARUNKI UDZIAŁU:

Cena: 55 zł – nocleg, 90 zł – dwa obiady
Proponujemy w rozliczeniach skorzystać z ekonomii współdzielenia:
śniadania i kolacje w formie wspólnego stołu – każdy jest proszony o przyniesienie ze sobą artykułów spożywczych (zakup możliwy również na miejscu, na terenie ośrodka znajduje się sklep z ekologiczną żywnością),
podczas wydarzenia planujemy zrzutkę na pokrycie opłaty za wynajem pomieszczeń, media itp. – dobrowolna kwota według możliwości.
Koszta związane z organizacją oraz prowadzeniem spotkania (wykłady, moderacja, facylitacja) są pokrywane w formie pracy wolontarystycznej lub są opłacone ze środków własnych organizatorów spotkania.

ORGANIZATORKI:
Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy,
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno
Fundacja AgroPermaLab,
Fundacja AgriNatura
Koalicja Żywa Ziemia
Sieć Nyeleni Polska
Fundacja EkoRozwoju

Instytucje wspierające:
Fundacja Velux
Fundacja L’Occitane
L’Occitane Polska