1. Środkowoeuropejskie spotkanie społeczności żywnościowych

Jeśli jesteś obywatelką* lub rolnikiem chcącym żyć w prężnej społeczności żywnościowej, gdzie dostęp do żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi jest traktowane jako podstawowe prawo człowieka, a nie opcja zależna od rynku. Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami jak budować, edukować, wspierać lub w inny sposób wzmacniać lokalną społeczność skupioną wokół żywności – to spotkanie jest dla Ciebie.
Czym jest Środkowoeuropejskie Spotkanie Społeczności Żywnościowej? (Central Eastern European food coommunity meeting, skrót CEE). Inspiracją są odbywające się co dwa lata, od 2012 roku, Europejskie spotkania grup RWS. W ten sposób w każdym parzystym roku ludzie z całej Europy mają okazję spotykać się, aby dzielić się tym, co robią, dzielić się doświadczeniami i zacieśniać współpracę. Na ostatnim takim spotkaniu w 2018 roku w Salonikach zrodził się pomysł, aby na mniejszą skalę spotkać się w gronie osób z Europy Środkowej i Centralnej. Obecnie chcemy zainicjować spotkania w naszej części Europy, aby wzmacniać się nawzajem, umożliwiać wymianę doświadczeń czy też planować wspólne działania i naukę od siebie nawzajem.
Kto jest inicjatorem? Jesteśmy zespołem europejskich organizacji zajmujących się edukacją i wzmacnianiem szeroko rozumianych lokalnych społeczności żywnościowych- grup RWS , kooperatyw spożywczych czy też innych form skracających dystans między „zjadaczami” a osobami wytwarzającymi żywność. Zależy nam na rozpowszechnianiu dobrych przykładów, jak mieszkańcy mogą się organizować. Wspólnie prowadzimy projekt Food & More, który koncentruje się na budowaniu i tworzeniu sieci społeczności żywnościowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przeczytaj więcej tutaj: https://urgenci.net/food-and-more/
Polskę reprezentuje Fundacja EkoRozwoju, Republikę Czeską stowarzyszenie AMPI, Węgry stowarzyszenie TVE oraz sieć URGENCI z siedzibą we Francji
Gdzie: Pierwsze spotkanie CEE odbędzie się na Dolnym Śląsku, 12 listopada – w EkoCentrum Wrocław oraz 13,14 listopada w Ptasiej Dolinie – Domu Spotkań Twórczych, 60 km od Wrocławia https://www.facebook.com/PtasiaDolina

Jak się zgłosić? Jeśli jesteś z Polski skontaktuj się z koordynatorką : monika at eko.org.pl, Jeśli zaś reprezentujesz inny kraj skontaktuj się z właściwą organizacją dla Twojego kraju (Węgry: Stowarzyszenie TVE, Czeska Republika-stowarzyszenie AMPI, lub dla osób reprezentuj

fot.Maciej Lesik

reprezentujących RWS spoza Polski sieć URGENCI).
Więcej o wydarzeniu: https://bit.ly/2ZdEReo
Zdjęcie autorstwa Maciej Lesika przestawia zbiór nasion w Społecznym Domu Nasion w Ptasiej Dolinie

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/862066057837981