Bądź częścią RWS! – warsztat o Rolnictwie Wspieranym Społecznie

Fundacja EkoRozwoju zaprasza na 2-dniowy kurs szkoleniowy, mający na celu poznanie RWS z wielu perspektyw. Będzie czas na teorię związaną z prowadzeniem grupy RWS, czas na wymianę doświadczeń z osobami zaangażowanymi w działające już RWS na Węgrzech i w Czechach, oraz co najważniejsze, czas na wymianę doświadczeń między uczestniczkami i uczestnikami warsztatu.

 

 

Bądź częścią RWS!

Zapraszamy na warsztat poświęcony tematowi Rolnictwa Wspieranego Społecznie.

 

Rolnictwo Wspierane Społecznie to współpraca między rolnikami a lokalną społecznością,

w ramach której dzielone są obowiązki, ryzyko i korzyści z upraw.

Grupy RWS powstają niezależnie w różnych miejscach świata z inicjatywy aktywnych mieszkańców

i mieszkanek zaangażowanych w lokalną produkcję organiczną i gwarantują rodzinom rolników stabilność, dostęp do rynków oraz wsparcie w sytuacjach tego wymagających. W ostatnich dziesięcioleciach RWSy okazały się skuteczne w tworzeniu nowych miejsc pracy związanych z lokalnymi społecznościami oraz są odpowiedzią na problemy środowiskowe, klimatyczne i społeczne.

 

W tym kontekście Fundacja EkoRozwoju zaprasza na 2-dniowy kurs szkoleniowy, mający na celu poznanie RWS z wielu perspektyw. Będzie czas na teorię związaną z prowadzeniem grupy RWS, czas na wymianę doświadczeń z osobami zaangażowanymi w działające już RWS na Węgrzech i w Czechach, oraz co najważniejsze, czas na wymianę doświadczeń między uczestniczkami
i uczestnikami warsztatu. Warsztat przeznaczony jest dla osób już współpracujących na linii rolnik-konsument jak również zainteresowanych zainicjowaniem takiej grupy w swoim środowisku. Uczestnikom i uczestniczkom w ramach udziału w spotkaniu zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 28.12.2018 wypełniając formularz:

https://goo.gl/forms/lyBiXULrR2ftMKk13

Kontakt w sprawie udziału i rekrutacji:

Monika Onyszkiewicz

Fundacja EkoRozwoju

ul.św.WIncentego 25a,c Wrocław

monika@eko.org.pl

tel.0502 987 207

foto: URGENCI, Mandala z nasion,7.światowe spotkanie rolników i aktywistów RWS w Salonikach 2019

PROGRAM WARSZTATU – DO POBRANIA

Szczegóły wydarzenia

 
Rodzaj wydarzenia:

Bezpłatne

Termin rejestracji:

28 grudnia 2018, 23:59

Początek wydarzenia:

12 stycznia 2019, 14:00

Zakończenie wydarzenia:

13 stycznia 2019, 15:00

Organizator:

Fundacja EkoRozwoju

 
Miejsce:

EkoCentrum Wrocław, ul.św.Wincentego 25a,c 
Wrocław, Polska