RWSy ponad granicami! Relacja z 7.międzynarodowego sympozjum o RWS, Saloniki 2018

 
Saloniki, 9-10 Listopada 2018
7.sympozjum międzynarodowe RWS, 4.Europejskie Spotkanie RWS, 2. Spotkanie sieci krajów śródziemnomorskich
Tegoroczne spotkanie w Salonikach zgromadziło 348 osób z 40 krajów reprezentujących około dwa miliony mieszkańców i mieszkanek naszego globu na siódmym międzynarodowym spotkaniu sieci CSA Urgenci, a także na czwartym europejskim spotkaniu RWS i drugim. spotkaniu sieci śródziemnomorskiej. Razem miało miejsce 12 sympozjów, 30 warsztatów z łączną ilością około 120 prelegentów i prelegentek (gender balanced!).


 Spotkania społeczności skupionej wokół RWS odbywają cyklicznie z różną częstotliwością i też w różnym składzie jeśli chodzi o reprezentację poszczególnych krajów.

Miejsce spotkania – Grecja nie zostało wybrane bez powodu. To tutaj ludność przeżywa poważny kryzys społeczny i gospodarczy od prawie dekady, a także doświadczają największego napływu uchodźców wojennych i imigrantów od czasów II wojny światowej. Grecja jest właściwym miejscem, aby zastanawiać się nad kwestiami jaką rolę mogą odegrać grupy RWS w rozpadających się społecznościach i jak możemy budować coraz większą mobilizację do realizacji prawa do jedzenia i odżywiania? Jaka jest rola agroekologii chłopskiej w budowaniu lokalnych solidarnych partnerstw między producentami a konsumentami?


Nazwy poszczególnych grup mogą wprowadzać zamieszanie, lecz wystarczy zdać sobie sprawę, że ruch RWS obejmuje cały świat zaś praca nad jego wzmacnianiem i wymianą doświadczeń w miarę możliwości robiona  jest w podgrupach, zawsze z uwagą nastawiona na specyfikę poszczególnych regionów, kultur i lokalnych społeczności. Stąd prócz europejskiego spotkania, które odbyło się już po raz 4 mieliśmy drugie spotkanie sieci śródziemnomorskiej reprezentowanej przez osoby z Turcji, Egiptu, Algierii, Maroka oraz oczywiście europejskich krajów basenu morza Śródziemnego.

Żeby poczuć siłę grupy wystarczy wspomnieć, że poprzednie spotkanie w Ostrawie 2016 zgromadziło około 120 uczestników/uczestniczek. Tegoroczne ze względu na kumulację osób i tematów było trochę rozciągnięte w czasie- przed właściwym spotkaniem 9-10 listopada mieliśmy jeden dzień, aby w mniejszej już grupie poznać lokalne greckie tematy powiązane z tematem suwerenności żywnościowej, dostępu do ziemi i lokalnej żywności. Nasza grupa złożona z około 40 osób była podzielona na 3 podgrupy i 8 listopada cały dzień poświęciliśmy na poznanie lokalnych kolorytów.

Grupa miejska, w której brałam udział skupiła się na inicjatywach, które są związane mocno z ekonomią społeczną i suwerennością żywnościową. Oto miejsca, które odwiedziliśmy:

A)     Spółdzielnia VIO.ME: http://www.viome.org/p/polski.html

B)     Ogród społeczny Perka w Salonikach, okupowany dawny teren militarny na północy metropolii, który mieszkańcy/-ki przekształcili w ogródki działkowe z intencją na ich poszerzenie i zrobienie w dalszej części działki również parku dla mieszkańców.

http://www.perka.org/node/167?language=en

http://interzones-playground.net/perka-urban-garden-thessaloniki/

C)     Kooperatywa  Allos Tropos
 
9.-10 11.2018
Pierwszy dzień poświęcony był trzem międzynarodowym ścieżkom, obejmującym kwestie sprawiedliwości żywnościowej i solidarnej, rzecznictwa oraz praktycznych zagadnień. Te ścieżki były kontynuowane drugiego dnia, na który składało się 30 różnych warsztatów poświęconych powyższym tematom, a także zostały dodane nowe dla Rybactwa Wspieranego Społecznie oraz, ścieżka dla początkujących, dzielenie się doświadczeniami, budowanie sieci, szkolenia i sprawiedliwość społeczna. Szerokie sojusze i koalicje, które URGENCI zbudował przez kilka lat, znalazły odzwierciedlenie w wielu sesjach, podobnie jak potrzeba usprawnienia komunikacji we wszystkich naszych licznych osiągnięciach i pracach.

 
Co istotne skrótowe podsumowanie wniosków każdej z grup będzie przygotowane przez prowadzące je osoby i będzie dostępne na stronie URGENCI.net. na początku grudnia.
 Poniżej przedstawię tylko główne tematy wiodące w każdej z grup
1)      Rzecznictwo:
Dzielenie się wiadomościami co jest robione w temacie rzecznictwa w różnych grupach roboczych i instytucjach w ciągu całego roku. Uczestnikami_czkami grupy były osoby, które pracują na rzecz suwerenności żywnościowej i agroekologii w różnych grupach roboczych m.in.: w FAO, grupach roboczych przy Civil Society Mechanism (http://www.csm4cfs.org/policy-working-groups/) , czy też na poziomie każdego z ojczystych krajów. Jednym z istotniejszych wniosków i refleksji, która przewijała się u wielu wypowiadających się osób, że konieczne jest mówienie o tym co robimy na własnym lokalnym podwórku, jak również konieczności informowania opinii publicznej o podejmowanych pracach i działaniach, nawet jeśli dotyczą one bardzo lokalnego wymiaru. Tylko w ten sposób temat suwerenności żywnościowej, agroekologii i rolnictwa chłopskiego będzie rozpoznawany i uznawany. 
2)      Sprawiedliwość Żywnościowa i Agroekologia
Ta część złożona była z dzielenia się doświadczeniami z własnych krajów osób, które prowadzą grupy RWS w Korei Południowej, Japonii, Chinach, Palestynie czy Togo.  Mnie w szczególności ujął przykład koreańskich „Ogrodów siostrzanych” (Sister’s Gardens). Są to kooperatywy prowadzone przez kobiety i prócz aspektu wymiany doświadczeń między członkiniami w metodach uprawy żywności i prowadzenia gospodarstwa,  grupy te również mają duże znaczenie w wyzwoleniu kobiet z tradycyjnie przypisanych im ról, które mocno ograniczają ich niezależność i samodzielność.
 Tutaj krótki opis po angielsku kooperatyw: http://edepot.wur.nl/416219
3)      Praktyczne zagadnienia: 
Ta część odnosiła się do rożnych praktycznych aspektów i doświadczeń w funkcjonowaniu, zakładaniu i rozwijaniu grup RWS. Osobiście prowadziłam warsztat poświęcony treningom edukacyjnym RWS – jest to cykl treningów dla aktywistów oraz rolników i rolniczek w zakładaniu i prowadzeniu RWS. Program został opracowany kilka lat temu (w 2014 roku) przez zespół złożony z osób z różnych europejskich krajów i od tego momentu jest cały czas w użyciu a przez to jest on stale wzbogacany o nowe przykłady, doświadczenia z treningów czy też nowe materiały edukacyjne są przygotowywane. Obecnie pracujemy w gronie projektowym nad modułem dotyczącym prowadzenia finansów grup RWS. Co istotne w Polsce będziemy robili 2 warsztaty w pierwszej połowie 2019 r.: pierwszy trening będzie w styczniu we Wrocławiu zaś drugi odnoszący się do kwestii finansowych na wiosnę 2019.  Uruchomiona zostanie również platforma edukacyjna na której będą zgromadzone materiały edukacyjne o  tematyce związanej z budowaniem społeczności RWS, agroekologii, prowadzenia gospodarstwa itp. Będzie to również miejsce gdzie będzie można skorzystać z wsparcia merytorycznego tzw. Tutorów – osób, które mają doświadczenie w prowadzeniu grup RWS oraz są ekspertami w swoich dziedzinach, np. w ogrodnictwie, robieniu budżetów grup RWS czy kooperatyw, hodowli zwierząt, itp.

Perspektywa osobista:

Dla mnie osobiście możliwość uczestnictwa w spotkaniu to ogromna siła jaką czułam przez te kilka dni. Siła, która jest w nas, osobach w różny sposób doświadczających i praktykujących solidarność społeczną i żywnościową. Spotkania z wieloma osobami choć były niekiedy bardzo krótkie to dały mi wsparcie i też inspirację dla mojej pracy, którą wykonuję na co dzień we Wrocławiu. Z niektórymi wiem, że spotkam się niebawem na treningu, który organizuję w styczniu czy też na wiosnę gdy będziemy spotykali się w gronie projektowym planując dalsze działania. Z innymi osobami pozostaje mi komunikacja wirtualna i śledzenie na mediach społecznościowych czy wymiana mejli. 
W praktyce teraz rozpoczynamy już myślenie o kolejnym spotkaniu RWSów w 2020 roku. Co do miejsca mam pewien plan, jak tylko się bardziej skrystalizuje to na pewno podzielę się z Wami.
Monika Onyszkiewicz
Perspektywa osobista Wiolety Olejarczyk:
To było dla mnie spotkanie z piękną  bioróżnorodnością rolników, ogrodników, pszczelarzy, rybaków, pasterzy, poetów, artystów, aktywistów, pracowników organizacji związanych z agroekologią. Wszyscy, niezależnie od kraju zamieszkania, zmagamy się z tymi samymi problemami.
Spotkanie osób związanych z agroekologią z tak różnorodnych zakątków świata było dla mnie wzruszające i bądzo owocne w relacje. Wymieniliśmy się nasionami, adresami z nadzieją na odwiedziny. Wymiana codziennych doświadczeń z innymi jest dla mnie bezcenna. Uczestniczyłam w kilku warsztatach i wykładach, dotyczących rzecznictwa, współtworzenia polityki, tworzenia RWS-ów, tworzenia relacji w społecznościach, lokalnych certyfikatów gwarantujących jakość. Duże wrażenie na mnie wywarły osobiste opowieści o RWSach: np. stworzonym przez społeczność LGBT w okolicy Nowego Yorku, RWSie w Irlandii, w którym gdy rolnik zachorował, ktoś z konsumentów przejął jego prace na 1 rok, opowieści o angażowaniu uchodżców w RWSy. Wiele rzeczy muszę przetrawić, gdyż intensywnośc dwudniowego spotkania była ogromna, ale z pewnością mogę stwierdzić, że takie spotkania dają ogromną moc. Stworzyliśmy mały ogródek ziołowy przy szkole, śpiewem i tańcem wsparliśmy rośliny. Naprawiliśmy też widoczną niesprawiedliwość, przenosząc kilka sadzonek kwiatów z obfitych rabat ratusza, na teren szkoły, gdzie nic nie rosło. Dużo dobrych spotkań, dużo przekazanej wiedzy i doświadczeń, dużo tańca i wspólnego radowania się, wiele poważnych rozmów - czyli bardzo ważne 2 dni w moim życiu.