Stabilność finansowa RWS

W maju 2018 rusza ogólnoeuropejskie badanie stabilności finansowej grup Rolnictwa Wspieranego Społecznie. Autorzy kwestionariusza chcą poznać jak wyglądają RWS w poszczególnych krajach, jaka jest ich forma i formuła działania, jak radzą sobie finansowo. Dane uzyskane z badania posłużą lepszemu zrozumieniu obecnie działających RWS w Europie od strony finansowej oraz docelowo przygotowanie skutecznego programu szkoleniowego dla członków i członkiń RWS.

Tutaj znajdziesz kwestionariusz do wypełnienia.

Twój wkład w wypełnienie tego kwestionariusza jest ważny, przyniesie korzyści pozytywnemu rozwojowi grup RWS w Europie. Kwestionariusz ten jest częścią projektu Solid Base Erasmus + mającym za cel rozwiązanie problemu stabilności finansowej Rolnictwa Wspieranego Społecznie (RWS) w Europie. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.