Webinar „Podstawy RWS” 3.04.2019 godz.18.30

W kwietniu 2019 r. ruszają webinaria poświęcone prowadzeniu grup RWS. Razem odbędą się 4 spotkania on-line, każde poświęcone odrębnemu zagadnieniu. Pierwszym z nich będą podstawy RWS: czyli jak założyć grupę, kluczowe momenty w funkcjonowaniu grupy, trudne sytuacje, itp. Poprowadzi go Monika Onyszkiewicz z Fundacji Ekorozwoju (FER) i Emilia Ślimko z Fundacji Otwarty Plan.

Webinaria są przygotowywane przez międzynarodowy zespół projektowy zajmujący się rozwojem grup RWS i osób zaangażowanych w ich tworzenie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację do 1 kwietnia wysyłając email z informacją na adres:  contact@urgenci.net

Spotkanie w języku angielskim odbędzie się w środę 3 kwietnia o godz. 18.30 (GMT + 1) na platformie konferencyjnej Zoom URGENCI https://zoom.us/j/9111182018. 

Więcej o projekcie: http://urgenci.net/?s=CSAct