Zostań doradcą RWS!

Chcesz pracować zawodowo przy tworzeniu i rozwoju grup Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność?
Widzisz potencjał i potrzebę zmiany w sposobie wytwarzania żywności i dostępie do niej?
Zapraszamy do udziału w kursie przygotowującym do zostania doradcą RWS.

Doradca RWS będzie wykorzystywać wiedzę z obszaru rolnictwa ekologicznego oraz wiedzę dotyczącą społecznych i środowiskowych aspektów prowadzenia działalności rolniczej.
Zapraszamy zarówno osoby już działające w RWS-ach, jak i te, które chcą poznać ten model krótkiego łańcucha dostaw i poszerzyć swoją wiedzę, przećwiczyć praktyczne umiejętności. Po ukończeniu kursu, prawdopodobnie na początku 2023 r., będzie możliwość przystapienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie zawodowej kwalifikacji rynkowej. Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła znaleźć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach związanych z rolnictwem i zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich oraz doradzać rolnikom w ramach własnej działalności.
Program został stworzony z myślą o zwiększeniu liczby działających RWS-ów w Polsce i wykwalifikowanych doradców RWS oraz upowszechnianiu grup RWS jako społecznych strategii rozwoju rolnictwa przyjaznego dla klimatu. Na kurs składają się zajęcia praktyczne, wykłady, ćwiczenia w grupach, dyskusje, spotkania z ekspertami z obszarów tematycznych:
-metody rolnictwa, hodowli i uprawy
– formy współpracy pomiędzy wytwórcami żywności a konsumentami
– aktualna sytuacja RWS-ów w Polsce i w Europie
-zagadnienia prawne związane z prowadzeniem RWS
-tworzenie grupy RWS
-sposoby planowania produkcji i logistyki w RWS
-ekonomiczne aspekty funkcjonowania RWS
-zagadnienia związane z etyczną postawą rolnika oraz konsumenta RWS
-formy wsparcia dla osób prowadzących RWS
-potencjał gospodarstwa pod kątem założenia RWS
-tworzenie planu produkcji na sezon
-tworzenie planu finansowego na sezon
-tworzenie planu stworzenia i rozwoju RWS
-sposoby i kanały komunikacji w grupie RWS i na zewnątrz
-przygotowanie treści umowy pomiędzy rolnikiem a członkami RWS
Cena dla edycji pilotażowej: 1000 zł (w tym: 160 zł – noclegi, 240 zł – wyżywienie, 600 zł – udział w kursie + materiały).
Organizatorem jest Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie, prowadzące: Wioletta Olejarczyk oraz Monika Onyszkiewicz
Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/pbLqgc1ZT