Slide RWS W 6 SŁOWACH
bliskosc

RWS pomaga świadomie wspierać lokalną gospodarkę. Bliskość geograficzna pozwala na utrzymanie osobistego kontaktu z rolnikami oraz daje możliwość poznania realiów związanych z uprawą żywności. Rolnicy mają lepszy kontakt z odbiorcami, który pozwala bezpośrednio reagować na ich uwagi i potrzeby. Konsumenci mogą pomóc zaplanować przyszłe uprawy oraz pomóc w uprawie podczas wizyt w gospodarstwie. Dzięki temu mają realny udział w kształtowaniu i wspieraniu lokalnej gospodarki, opartej na odpowiedzialnych metodach produkcji rolnej.

Dzięki bieżącej komunikacji rolnika i konsumentów obydwie strony mają szansę rozmawiać o swoich oczekiwaniach. Zaangażowanie rolnika w informowanie o tym co dzieje się w gospodarstwie pozwala na edukowanie konsumentów i informowanie ich o tym jak wygląda jego praca. Konsumenci natomiast mogą zadawać pytania, przekazywać sugestie i podziękowania. Bez dobrej komunikacji nie ma dobrego RWSu.

komunikacja
porozumienie

Model RWS opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu potrzeb obydwu stron. Porozumienie zawiązania współpracy można zawrzeć w formie ustej lub pisemnej. Cena końcowa ustalana jest na podstawie jawnych szacowanych kosztów produkcji żywności, która ma uwzględniać zarówno pracę rolników, jak i finansowe możliwości konsumentów. Sprzedaż bezpośrednia pomaga zaoszczędzić na marży pośredników, a płatność za produkty z góry pomniejsza cenę końcową o koszt wyprodukowania żywności niesprzedanej. Tym sposobem nic się nie marnuje, a konsumenci uzyskują regularny dostęp do świeżej i tańszej żywności ze sprawdzonego źródła.

RWS wspiera gospodarstwa o zróżnicowanym profilu produkcji, który przy odpowiednio prowadzonym płodozmianie sprzyja zrównoważonej gospodarce ziemią. Duża różnorodność upraw wspiera zdrowie gleby oraz zapewnia zbilansowaną dietę konsumentom.

roznorodnosc
solidarnosc

Ryzyko związane z uprawą żywności jest ponoszone przez obie strony. Konsumenci wspierają rolników podczas okresowych nieurodzajów i są gotowi na mniejszą, niż początkowo zaplanowana, zawartość paczki. Są jednak nagradzani nadwyżką podczas obfitych plonów. Opłacenie swojego „udziału” z góry jest ważnym elementem tej solidarności. zagwarantowany dochód pomaga lepiej zaplanować wydatki związane z uprawą oraz zapewnia rolnikom stabilność finansową.

Członkowie RWS-u angażują się w działalność swojej grupy: organizują odbiory, samodzielnie rozdzielają warzywa, odwiedzają gospodarstwo, pomagają przy uprawach oraz regularnie kontaktują się z gospodarzami. Rolnicy z kolei na bieżąco informują konsumentów o stanie upraw i ważnych wydarzeniach w gospodarstwie. Dzięki temu konsumenci dowiadują się o różnorodności metod produkcji, kosztach z nią związanych oraz sezonowością upraw.

zaangazowanie