Jak utrzymać zaangażowanie osób w grupie RWS?

Webinary dla społeczności żywnościowych

W kwietniu zainicjowaliśmy serię 3 webinarów z serii spotkań z praktykami w budowaniu i prowadzeniu społeczności spożywczych, z różnych europejskich grup RWS. 

Tematem pierwszego webinaru było  utrzymanie zaangażowania członków i członkiń RWS. Spotkanie można obejrzeć tutaj. 

Swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem i zakładaniem grup RWS dzielili się: Anika Füger- koordynatorka niemieckiej sieci SOLAWI, Tom O’Kane rolnik uprawiający warzywa w Walii, gospodarstwo RWS Cae Tan, i Tomáš Uhnak członek grupy KZPkoALICE z Czech.

Kolejne nadchodzące webinary będą odpowiednio 25 maja oraz 22 czerwca. 

Webinary realizowane są  w ramach projektu z funduszy UE: Erasmus+ 2019-1-HU01-KA204-061205

Food&More – Consumer education for food citizens, realizowanego przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie z organizacjami: TVE z Węgier, AMPI z Czech oraz Międzynarodową siecią URGENCI z siedzibą we Francji.