Wyszehradzki krąg społeczności żywnościowych- doświadczenia z pierwszej ręki!

Społeczności żywnościowe (RWSy lub LSPA – Lokalne, oparte na Solidarności Partnerstwa dla Agroekologii) są coraz bardziej rozpoznawalne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Często te inicjatywy są odpowiedzią na niedoskonałości konwencjonalnego rynku żywności: nowoczesne rolnictwo nie zapewniło godziwego życia wielu rolnikom, sprawiedliwych warunków pracy dla pracowników, zdrowej żywności dla konsumentów i zrównoważonego rozwoju.

Praktycy tych inicjatyw stosują kilka innowacyjnych praktyk, takich jak dzielenie się wiedzą i współpraca między rolnikami, nowe formy kontraktacji, marketing i przejrzysta komunikacja.

Z chęci dzielenia się doświadczeniem z pierwszej ręki zapraszamy na wydarzenie online na którym osoby które prowadzą uprawy i wspierają rozwój społeczności żywnościowych podzielą się refleksjami, wiedzą jak to robić korzystnie dla wszystkich stron (człowiek/ środowisko/ społeczność). Zaproszone osoby są regionu Wyszehradzkiego (Polska/Czechy/Węgry/Słowacja).

Podczas spotkania można spodziewać się poruszenia następujących tematów:

  • Jak radzili sobie z trudnościami ekonomicznymi (np. inflacją, nieprzewidywalnymi cenami)?
  • Jakie są najlepsze praktyki angażowania konsumentów w dłuższej perspektywie?
  • Czy istnieją jakieś sieci lub nieformalne grupy, które pomagają w rozprzestrzenianiu się społeczności żywnościowych w tych krajach?
  • Jak praktycznie wzmacniać swoją grupę i gospodarstwo poprzez różnorodne uprawy i przyjazne praktyki ogrodnicze?

Data: 22 kwietnia 2024 r. 18.00-19.30 CET online

Dzielić się doświadczeniem będą m.innymi:

–> Marta Czaplicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polska – Rolnictwo Wspierane przez Społeczność na uniwersytecie. Doświadczenia z praktyki uprawy na potrzeby RWS i wydłużania sezonu.

–> Anna Payr, RWS w Dunasziget, Węgry – Co daje nam Rolnictwo Wspierane przez Społeczność?

https://www.facebook.com/dunaszigetizoldsegkozosseg

REJESTRACJA:

Wydarzenie będzie organizowane na Zoomie. Zarejestruj się tutaj, aby uzyskać link:

https://us02web.zoom.us/…/tZEpd…

Organizatorzy:

Partnerami projektu VISEGRAD FOOD CIRCLE są TVE (Węgry), FER (Polska) i Utopia (Słowacja).

Więcej informacji:

Zsófi Perényi: zsofi@tve.hu

Ważne informacje:

Należy pamiętać, że wydarzenie będzie nagrywane i rozpowszechniane online. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.