Szkolenie dla rolników i rolniczek z grup RWS

Serdecznie zapraszamy do udziału w „CSAct! Szkolenie Rolnik dla Rolnika”. Farmer to Farmer Training to pięciodniowy program dla rolników i rolniczek z grup RWS. Prawie trzydziestu rolników z całej Europy spotka się w dniach 21-27 stycznia 2018 w Cascina Santa Brera w pobliżu Mediolanu we Włoszech, aby podzielić się praktycznymi doświadczeniami w zakresie produkcji zdrowej, zrównoważonej żywności dla lokalnych społeczności i nauczyć się nowych umiejętności.

 W ciągu pięciu dni omówimy szereg tematów, w tym:

1 / Wyzwania produkcyjne i techniki rolnicze

2 / Równoważenie dochodów i wydatków: co to jest sprawiedliwy udział?

3 / Zdywersyfikowany marketing, logistyka i dystrybucja

4 / Budowanie wspólnoty członków

Program obejmuje wizyty w gospodarstwach rolnych, praktyczne sesje poświęcone poprawie żyzności gleby, dyskusje w grupach i dzielenie się doświadczeniami, dyskusje o zrównoważonym rozwoju gospodarczym, dzielenie się narzędziami i studia przypadków. Zastanowimy się, jak dotrzeć do nowych członków/członkiń RWS, nad metodami komunikacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy będą pochodzić z Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Szkolenie jest częścią programu „Wspólne wsparcie dla rolnictwa wspieranego przez rolnictwo” – CSAct! przy wsparciu programu Erasmus + Unii Europejskiej, który ma na celu rozszerzenie obecnego programu szkoleniowego CSA (RWS) na nowe kraje europejskie i poprawę istniejących zasobów w oparciu o potrzeby rolników/rolniczek i konsumentów/konsumentów RWS.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do uczestnictwa zapraszamy rolników i rolniczki już prowadzące własną grupę konsumentów RWS lub chcące wejść w taki system współpracy między rolnikiem a konsumentem. Preferowane będą osoby aktywne w swoim środowisku z wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi oraz komunikatywną znajomością języka angielskiego.

Rejestracja

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 10 grudnia 2017 (w załączeniu w jęz. angielskim).
Formularz

Miejsce spotkania

Cascina Santa Brera to certyfikowane gospodarstwo ekologiczne pod Mediolanem. Gospodarstwo działa zgodnie z zasadami permakultury, dążąc do produktywnej równowagi między środowiskiem a jego mieszkańcami, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji rolniczych. Obejmuje ono ogród warzywny, sady, uprawy pszenicy, hodowlę kurczaków, świn i krów (odmiana Varsese jest wymieniona we włoskim Slow Food Presidia), działalność agroturystyczną i różnorodność projektów edukacyjnych. Te przedsięwzięcia umożliwiły Cascina Santa Brera ukazać ideę, w jaki sposób rolnictwo ekologiczne i permakultura mogą zapewnić żywy oraz zrównoważony sposób życia na wsi.

Zobacz Program

Przegląd sesji

Budowanie społeczności 1 – poznanie i zaangażowanie członków/członkiń – w jaki sposób rolnicy/rolniczki RWS mogą zbudować zaangażowaną społeczność członków wokół swojej farmy? Przeanalizujemy profile i motywacje konsumenta RWS oraz miejsca, gdzie możemy się spotkać.

Budowanie społeczności 2 – rozwiązywanie konfliktów – jak dzielić się zadaniami budowania społeczności i zasadami radzenia sobie z konfliktem? Szansa na zbadanie tego, co zadziałało, a co nie.

Zrównoważony rozwój ekonomiczny 1 – narzędzia i budżety – jakie są główne problemy związane z budżetem RWS, co oznacza ekonomiczna równowaga i jak przygotować budżet sprawiedliwy dla rolników? Jakie narzędzia wykorzystują rolnicy? Co działa, a co nie?

Zrównoważony rozwój ekonomiczny 2 – solidarność i uczciwość – co właściwie oznacza uczciwy udział? W jaki sposób bycie RWS wpływa na nasze podejście do solidarności ekonomicznej i uczciwości? W jaki sposób gospodarstwa angażują się konsumentów o niskich dochodach w pracę na gospodarstwie?

Marketing, logistyka i współpraca – jak gospodarstwa mogą łączyć RWS z innymi formami marketingu, takimi jak rynek rolny czy restauracje? Jakie są logistyczne wyzwania związane z pozyskiwaniem produktów dla konsumentów i jak wielopodmiotowe RWS mogą tworzyć partnerstwa i synergie?

Żyzność gleby i praktyki regeneracyjne w rolnictwie – dzielenie się pomysłami i zapoznanie z m.in.fermentacją gnojowicy (aerobik bokashi), zwiększanie, ilości mikroorganizmów za pomocą teku kana i stosowaniem roztworów mineralnych

Język

Całość spotkania będzie prowadzona w języku angielskim i nie jest przewidziana pomoc tłumacza. Osoby biorące udział w spotkaniu proszone są o znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację oraz aktywny udział w dyskusji. Znajomość języka to również możliwość nawiązania kontaktów i wymiany z pozostałymi uczestnikami spotkania oraz swobodny dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych przygotowanych na potrzeby spotkania.

Podróż

Spotkamy się w Mediolanie w niedzielny wieczór i razem udamy się na miejsce szkolenia. Więcej informacji na temat miejsca spotkania zostanie wysłanych bliżej daty szkolenia.

Uwaga: gospodarstwo znajduje się poza Mediolanem i jest dość trudno dostępne komunikacją miejską. Sugerujemy zorganizowanie podróży, aby najpóźniej o godzinie 18.00 być na miejscu spotkania, abyśmy mogli razem podróżować.

Koszty podróży

Istnieje możliwość pokrycia kosztów związanych z przejazdem z Polski do Mediolanu jak również kosztów uczestnictwa w Szkoleniu. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 5 osób spełniających kryteria, jakie stawiane są uczestnikom/uczestniczkom szkolenia.

Kontakt w sprawie udziału i rekrutacji

Monika Onyszkiewicz, Fundacja EkoRozwoju

ul.św. Wincentego 25a,c, Wrocław

monika@eko.org.pl

tel.0502 987 207

fot. www.cascinasantabrera.it